นมหนูตัดรุ่น 62-3 KOVET Cutting Nozzle

Product Code Product Code No No Thickness (mm) O2 pressure (kg/cm2) Gas pressure (kg/cm2) LPG AC LPG AC Thickness (mm) O2 pressure (kg/cm2) Gas pressure (kg/cm2) CT04-001 CT05-001 000NX 6290-000 0-5 1.0-2.0 0.015 CT04-002 CT05-002 00NX 6290-00 5-10 1.0-2.0 0.015 CT04-003 CT05-003 0NX 6290-0 10-15 1.5-3.0 0.015 CT04-004 CT05-004 1 6290-1 15-25 2.0-3.5 0.015 CT04-005 …

หน้าปัดเกจ ขนาด 2″ , 2.5″ , 4″ Kovet Pressure Gauge

2.5 ก.ก. 35 ปอนด์ 3 ก.ก.  40 ปอนด์ 4 ก.ก.  60 ปอนด์ 5 ก.ก.  70 ปอนด์ 7 ก.ก.  100 ปอนด์ 10 ก.ก.  150 ปอนด์ 14 ก.ก.  200 ปอนด์ 15 ก.ก.  200 ปอนด์ 16 ก.ก.  220 ปอนด์ 20 ก.ก.  300 ปอนด์ 25 ก.ก.  350 ปอนด์ 30 ก.ก.  400 ปอนด์ 35 ก.ก.  500 ปอนด์ 50 ก.ก.  650 …

สายพ่นยา (สีเหลือง,สีน้ำเงิน) KOVET ( Spray Hose)

  ขนาด ความยาม/ม้วน แรงต้านทางเสริม สายพ่นยา (สีเหลือง) 8.5 มม. 100 ม. 3B สายพ่นยาจั้มหัว (สีเหลือง) 8.5มม. 5/10/15/20/50/100 3B   ขนาด ความยาม/ม้วน แรงต้านทางเสริม สายพ่นยา (สีน้ำเงิน) 8.5 มม. 100 ม. 5B สายพ่นยาจั้มหัว (สีน้ำเงิน) 8.5มม. 5/10/15/20/50/100 5B

สาย PVC พลาสติกใสใยด้าย KOVET ( Soft PVC Hose )

ขนาด(วงใน) ความยาว/ม้วน แรงต้านทานเสริม แรงดันขณะทำงาน 6.0 มม. (1/4″) 50 / 100 เมตร 1B 0 – 10 bar 8.0 มม. (5/16″) 50 / 100 เมตร 1B 0 – 10 bar 9.5 มม. (3/8″) 50 / 100 เมตร 1B 0 – 10 bar 12.7มม. (1/2″) 50 / 100 เมตร 1B 0 – 8 bar 15.5 มม (5/8″) 50 …