ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวหลักซ์คลอไวร์ MIG GFL-72 (E71T-1C)

GFL-72 เป็นลวดเชื่อมเหล็กเหนียวสอดไส้ฟลักซ์ประเภทรูไทล์ ที่มีลักษณะการอาร์คไม่รุนแรง ควบคุมได้ง่าย เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กโครงสร้างทั่วไปที่ปราศจากอัลลอยด์ สามารถเชื่อมได้ทุกท่า ใช้ใช้งาน อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือแพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง โครงสร้างเหล็กกล้า หม้อบอยเลอร์ โครงสร้างเครื่องจักรต่าง ๆ และอื่น ๆ ให้ประสิทธิภาพในงานเชื่อมที่ดี เชื่อมนิ่ม แนวเชื่อมเรียบสวย ควันน้อย ตะกรันร่อนออกง่าย