สายลมโพลียูรีเทน แบบม้วนเต็ม TAKARA Polyurethane Tube 100 M

รหัส วงใน วงนอก WP BP ยาว : ม้วน สี นิ้ว มม. มม. BAR PSI BAR PSI เมตร สินค้า CPOT 01 5/64 2.0 2.0 12 180 30 450 100 ส้ม CPOT 02 5/32 4.0 6.0 12 180 30 450 100 ส้ม CPOT 03 3/46 5.0 8.0 12 180 30 450 100 ส้ม CPOT 04 1/4 6.5 …