ผงประสานเงิน Silver Flux Powder 1/4 ปอนด์ # ซื้อ1 กระป๋อง KOVET

มีคุณสมบัติประสานโลหะเงิน หรือ ทอง ในงานเชื่อมทั่วไป โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสม ป้องกันการเกิดตามด หรือ อ๊อกซิเดชั่น ที่ผิวงานเชื่อม ใช้ในงานเชื่อมได้ดีกับ ลวดเชื่อมเงินโคเวท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับการเชื่อมโลหะหล่อหรือโลหะเนื้ออ่อน เช่น ทองคำ ทองสัมฤทธิ์แผ่น หรือ ท่อโลหะผสมทองแดงและนิเกิ้ล