ผงประสานทองเหลือง KOVET#77 1/2 ปอนด์ (เล็ก)

ผงประสานทองเหลือง สำหรับเชื่อมโลหะทั่วไปที่มีส่วนผสมทองเหลือง ทองแดง ทำให้แนวเชื่อมสะอาดและโลหะไหลติดชิ้นงานสะดวก ป้องกันการเกิดตามดหรือออกซิเดชั่นที่ผิวงาน วิธีใช้ 1.ทำความสะอาดผิวชิ้นงาน2.เผาลวดให้ร้อนแล้วจุ่มลงในผงประสานทองเหลือง3.ล้างผงประสานส่วนเกินออกด้วยน้ำร้อน