เครื่องเซาะร่องไม้(เร้าเตอร์) 12mm Router kovet.1050 วัตต์ ,KV-10212A

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานขึ้นรูปต่าง ๆ โดยใช้งานร่วมกับดอก Router หรือ ดอก Trimmer ที่มีแกนขนาด ½ นิ้ว (12 มม) และแกนขนาด 2 หุน หรือ ¼ นิ้ว ได้เช่น งานตีบัว ตีคิ้ว ลบมุมต่าง ๆ เซาะร่อง ทำเดือย บังใบ เป็นต้น ปุ่มปรับมุมความลึกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะแก่การใช้งานเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ด้วยมอเตอร์สูงสุดถึง 1050 วัตต์ 23000 รอบ/นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน พลังขับแกนหมุนเพลาและเฟืองที่ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องที่มีความทนทาน แนวนำร่องที่มุม 90 และ 45 องศา ช่วยให้มองเห็นแนวตัดได้ชัดเจน เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาติดตั้งกับโต๊ะ Router แนวนอน และแนวตั้ง เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น เครื่องเซาะร่องไม้ (เร้าเตอร์) 12 มม