ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส (TIG) HALO ER5356 3.2 มม. หลอดละ5 กก.

Description

เป็นลวดเชื่อมอลูมิเนียม-ซิลิกอน ALSi5 สำหรับกระบวนการเชื่อมแบบติก (TIG) โดยทั่วไปใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเชื่อมโลหะผสมอลูมิเนียมหล่อ ด้วยส่วนผสมซิลิกอน 5% จึงมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันการแตกร้าวจากความร้อน เหมาะสำหรับงานเชื่อม อู่ต่อเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์กีฬา ซ่อมเรือ ซ่อมสร้างแท็งค์ภาชนะต่าง ๆ

LINE Official FACEBOOK CALL 094-989-5465