ลวดเชื่อมเหล็กแข็งไฟฟ้า YAWATA H450R 4.0 MM. 1 ลัง 20 KG.

Description

ยาวาต้า H-450R เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็งชนิดสารพอกหุ้มรูไทล์ เนื้อโลหะเชื่อมให้ความแข็งประมาณ 450 วิคเกอร์ ใช้เชื่อมพอกผิวได้ในงานหลากหลายประเภท สามารถเชื่อมได้โดยตรงกับเหล็กที่สามารถชุบแข็ง นอกจากนี้ ยังเหมาะกับ การซ่อมหรืองานประกอบชุดอุปกรณ์ตัดขึ้นรูปใหม่

LINE Official FACEBOOK CALL 094-989-5465