ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า KOVET-98 2.6 มม. หลอดละ 1 กก.

Description

เป็นลวดเชื่อมหล็กหล่อที่มีแกนโลหะผสมเหล็กนิกเกิลสูงและการลดลงของการเคลือบกราไฟท์ที่แข็งแกร่ง ใช้กระแสไฟต่ำในการเชื่อม สามารถใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC และเชื่อมง่าย รอยเชื่อมเรียบ ไม่จำเป็นจะต้องอุ่นให้ร้อนก่อนเชื่อม มีคุณสมบัติทางด้านเชื่อมรอยต่อซึ่งทนการแตกร้าวได้ดี

เหมาะสำหรับการเชื่อมชิ้นส่วนที่ทำด้วยเหล็กหล่อ เชื่อมรอยต่อ งานซ่อมรอยแตกร้าวของชิ้นงาน มีคุณสมบัติดีสำหรับเชื่อมแก้ไขงานที่มีความผิดพลาดทางรูปทรง เชื่อมต่อเติม อุดรู ช่อมเหล็กหล่อที่แตกร้าวและเชื่อมยึดต่อกับโลหะประเภทอื่น ๆ เช่น เสื้อสูบเครื่องยนต์ อุปกรณ์หล่อเย็นด้วยน้ำ เฟืองเหล็กหล่อ เสื้อเกียร์ เป็นต้น

LINE Official FACEBOOK CALL 094-989-5465