ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว CO2 (MIG) KOVET ER70S-6 ขนาด 0.6 มม ม้วนละ 5 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

KOVET-ER70S-6 เป็นลวดเชื่อมหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กเหนียวโดยใช้แก๊สซีโอทูหรือแก๊สผสมสัดส่วนแก๊สอาร์ก้อน 80%ต่อแก๊สซีโอทู 20% ในกระบวนการเชื่อมมิก/แม๊ก เป็นการอาร์กโลหะโดยการใช้แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม เป็นลวดเชื่อมที่สามารถทนรับแรงดึงสูงถึง 50กก.-แรง/มม2 สามารถเชื่อมได้ทุกท่าสำหรับเหล็กแผ่นบาง และใช้กระแสไฟสูงขึ้นในการเชื่อมท่าตั้งและท่าเหนือศีรษะ ลวดเชื่อมมีคุณสมบัติที่ดีทางกล ให้ชิ้นงานรูปทรงดี สะเก็ดติดโลหะน้อย เชื่อมนิ่ม การหลอมละลายดีกระแสไฟเชื่อมวิ่งจากปลายลวดเชื่อมข้ามเปลวอาร์กไปสู่โลหะงานได้ดี เหมาะใช้เชื่อมงานที่มีระยะห่างของชิ้นงานที่แคบ เชื่อมงานที่ต้องการความเร็วสูงและในตำแหน่งท่าเชื่อมยาก เหมาะสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้าง เช่น เหล็กโครงสร้าง ยานพาหนะ ท่อแรงดัน ชิ้นส่วนเครื่องมือ เครื่องจักร ต่าง ๆ อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ เป็นต้น

ลักษณะเด่น
•  เป็นลวดตันซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สะดวก
•  ใช้สำหรับการเชื่อมได้ทุกท่า สำหรับแผ่นเหล็กบาง โดยใช้ก๊าซ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผสมอาร์กอน คลุม
•  อาร์คคงที่และช่วงกระแสไฟที่ใช้เชื่อมกว้าง
•  เหมาะสำหรับการเชื่อมท่อในทุกท่า

LINE Official FACEBOOK CALL 094-989-5465