ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส KOVET S222F ( ชนิดเคลือบน้ำยา ) ขนาด 2.4 มม. ห่อละ 6 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะเด่น
• เป็นลวดเชื่อมทองเหลืองหุ้มฟลักซ์ ใช้เชื่อม Oxy-AC หรือเชื่อม TIG
• ให้เนื้อแนวเชื่อมทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
• เหมาะสำหรับงานเชื่อมทองเหลือง ทองแดง และ ทองแดงผสม
• สามารถใช้เชื่อมต่อระหว่างทองเหลืองกับเหล็กได้ เช่น งานเชื่อมใบพัด เครื่องปั๊ม และ ฟันเฟืองเป็นต้น

LINE Official FACEBOOK CALL 094-989-5465