ตู้เชื่อม KRⅡ 500/Feedder 5 เมตร (ตู้เชื่อมมือ2)

฿45,000.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ตู้เชื่อม KRⅡ 500/Feedder 5 เมตร (ตู้เชื่อมมือ2) 
    • พร้อมอุปกรณ ์MIG Torch ยาว 3 เมตร
      Regulator CO2

ตู้เชื่อม/เครื่องเชื่อมมือ 2 สภาพดี รับประกัน 6 เดือน