สายกันน้ัำมันแก๊สโซฮอล์ TAKARA (ชั้นเดียว)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ใช้ส่งผ่านน้ำมัน Gasoline95 GasoholE10, E20, E85 Bio-Diesel 
  • ใช้ได้หลากหลายทั้งงานอุตสาหกรรม งานเครื่องยนต์เกษตร
  • สีและผิวสาย : ดำ/เรียบ
  • ลักษณะสาย : สายยางชั้นเดียว (ไม่มีชั้นด้ายเสริมแรง)
  • อุณหภูมิการใช้งาน : -20 ถึง +125 องศาเซลเซียส
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : BS3395 และ DIN 73379

 5/32″   ยาว20เมตร                      
 3/16″   ยาว20เมตร                      
  1/4″    ยาว20เมตร                      
 5/16″   ยาว20เมตร   (วงใน7.0มม.)
 5/16″   ยาว20เมตร   (วงใน8.0มม.)
 3/8″    ยาว20เมตร                      

450.-
470.-
590.-
650.-
850.-
990.-