รอกโซ่ ทรงกลม ตรา ชาละวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขนาด

ความยาว

ราคา

1 ตัน
1 1/2 ตัน
2 ตัน
3 ตัน
5 ตัน

2.5 เมตร
2.5 เมตร
2.5 เมตร
 3  เมตร
 3  เมตร

1,350.-
1,650.-
1,750.-
2,700.-
4,200.-