สาย PVC มีลวด TOYOSHIMA (สายใยลวด)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขนาด

ความยาว (ม.)

ราคา

5/16″
3/4″
3/8″
1/2″
1″
1-1/4″
5/8″
1-1/2″
1-3/4″
2-1/2″
2″
3″
2-1/4″
3-1/2″
4″
5″
6″
8″

100 ม.
50 ม.
100 ม.
100 ม.
50 ม.
40 ม.
100 ม.
40 ม.
40 ม.
20 ม.
40 ม.
20 ม.
30 ม.
20 ม.
20 ม.
20 ม.
20 ม.
20 ม.

3,100.-
3,600.-
3,800.-
4,200.-
5,200.-
5,600.-
6,500.-
8,100.-
10,500.-
12,300.-
12,700.-
13,700.-
15,000.-
18,200.-
20,500.-
26,500.-
31,000.-
56,000.-