สาย PVC มีลวด Leon

รายละเอียดเพิ่มเติม

สายใยลวด-สายพีวีซีมีลวด (PVC Spring Hose)

  • ใช้กับงานการดูด – ส่งลม, น้ำ, น้ำมัน, แก๊ส และสารเคมีในงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกประเภท
  • สายยางเสริมลวด1ชั้น (ไม่มีร่อน) / สีใส / ผิวเรียบ พร้อมชั้นลวดเสริมแรง
  • อุณหภูมิใช้งานระหว่าง -25 ถึง +75 องศาเซลเซียส

3/4″  x  50ม.
3/8″  x 100ม.
  1″    x  50ม.
1.1/4″ x  40ม. 
 1/2″  x  100ม.
 1/2″  x  100ม.
 1.1/2″ x   40ม. 
  4″   x   10ม.
2.1/4″  x  30ม.   
  2″   x  40ม.
2.1/2″  x  20ม.   
   3″  x  20ม.

2,400.-
3,200.-
3,300.-
3,450.-
3,900.-
4,550.-
5,150.-
6,400.-
7,070.-
7,200.-
7,400.-
9,700.-