สายกันน้ัำมันแก๊สโซฮอล์ TAKARA (3ชั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ใช้ส่งผ่านน้ำมันเชื้อเพลิงระบบยานยนต์  (น้ำมันเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์E20/E85) ไม่รองรับการใช้งานในระบบหัวฉีด และการแช่ในปั๊มน้ำมันอัตโนมัติ
  • สีและผิวสาย : ดำ/เรียบ
  • ลักษณะสาย : สาย 3 ชั้น (พัฒนาสูตรยางท่อชั้นในทนต่อแก๊สโซฮอล์E10/E85ให้ดีขึ้น)
  • อุณหภูมิใช้งาน : -20 ถึง +125 องศาเซลเซียส
  • มาตรฐานรับรอง : SAE J30 R7 

3/16″   ยาว25เมตร
  1/4″   ยาว25เมตร
 5/16″  ยาว25เมตร
 7/16″  ยาว25เมตร
  1/2″   ยาว25เมตร
 5/8″   ยาว25เมตร

1,550.-
1,750.-
2,100.-
2,900.-
3,100.-
3,900.-