ลวดเชื่อมสแตนเลสฟลักซ์คอร์ไวร์ (MIG) WELD MAXX MFX-308L ขนาด 1.2 มม. ม้วนละ 15 กก.

Description

MFX-316LT1 เป็นลวดเชื่อมประเภทฟลักซ์คอร์ (Flux-cored) สแตนเลส 18%Cr-12%Ni-2%Mo

ที่ใช้ได้กับการเชื่อมทุกท่า เนื้อเชื่อมมีส่วนผสมของโมลิบดินั่มทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนจากจากสารเคมีได้ดีกว่าเกรด 308L หรือ 309L มักใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับคอร์ไรด์ ปกติใช้กับแก๊ส

100% CO2 หรือแก๊สผสมอากอน +20-25% CO2 ให้การเชื่อมที่นิ่มนวลและเคาะ Slag ออกได้ง่ายแนวเชื่อมสวยงาม

LINE Official FACEBOOK CALL 094-989-5465