ลวดเชื่อมสแตนเลสฟลักซ์คอร์ไวร์ (MIG) LINCOLN TW308LT1-1 ขนาด 1.2 มม. ม้วนละ 12.5 กก.

Description

ลวดเชื่อมสแตนเลสฟลักซ์คอร์ไวร์ (MIG) LINCOLN TW308LT1-1 ขนาด 1.2 มม. ม้วนละ 12.5 กก.

LINE Official FACEBOOK CALL 094-989-5465