ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวฟลักซ์คอร์ไวร์ CO2 (MIG) LINCOLN LW-71 (E71T-1C) ขนาด 1.2 มม ม้วนละ 15 กก.

Description

ลวดเชื่อมซีโอทูชนิดฟลักซ์คอร์เหล็ก
ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์เหล็ก (Flux Cored Wire) เป็นลวดเชื่อมเปลือยที่มีไส้ฟลักซ์อยู่ในแกนกลางของลวด เป็นการเอาข้อดีของลวดเชื่อมไฟฟ้า ที่มีฟลักซ์หุ้ม ทำหน้าที่ปกคลุมแนวเชื่อม กับลวดเชื่อมซีโอทู ที่สามารถเชื่อมได้ต่อเนื่อง นำจุดเด่นทั้งสองมารวมกัน แนวเชื่อมที่ได้จึงสวยงาม (ลวด FLUX CORED บางชนิดจึงไม่ต้องใช้แก๊สซีโอทูมาปกคลุมแนวเชื่อม) เหมาะกับงานเชื่อมที่ต้องการคุณภาพสูง และผ่านการเอกซ์เรย์ได้ดี เชื่อมงานได้ทุกท่าเชื่อม

คุณสมบัติเด่นสเปค
ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ LINCOLN LW-71 เทียบเท่ากับเกรด AWS A5.20 E71T-1C และ E71T-9C นับว่าเป็นหนึ่งในลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์สำหรับงานเชื่อมเหล็ก ที่ได้รับความนิยมมาก

LINE Official FACEBOOK CALL 094-989-5465