ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวฟลักซ์คอร์ไวร์ CO2 (MIG) JINGLEI GFL-72 (E71T-1C) ขนาด 1.6 มม ม้วนละ 15 กก.

Description