รอกโซ่ ทรงเหลี่ยม ตรา ชาละวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขนาด

ความยาว

ราคา

1 ตัน
1 1/2 ตัน
2 ตัน
3 ตัน
5 ตัน

2.5 เมตร
2.5 เมตร
2.5 เมตร
 3  เมตร
 3  เมตร

1,550.-
1,850.-
1,950.-
2,950.-
4,450.-