AM-WELD MIG-165FC-IGBT เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MIG อินเวอร์เตอร์ 160A/220V

฿55,000.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รายละเอียดสินค้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AM-WELD MIG-165FC-IGBT Electric welding machine MIG inverter 160A/220V

  • ตัวเครื่องเชื่อมนี้ ใช้ V-MOS ที่มีคุณภาพสูง
  • ตัวเครื่องเชื่อมนี้ มีความแข็งแรง รูปทรงกะทัดรัด มีนํ้าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก
  • ตัวเครื่องเชื่อมนี้ (รุ่น AMTIG)สามารถเลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบใน 1 เครื่องระหว่าง การเชื่อมแบบ ทิก (ARGON) หรือ แบบการเชื่อมโลหะด้วยมือ(MMA ARC) ได้อย่างอิสระ และรูปแบบการเชื่อมแบบพักจังหวะ
  • ตัวเครื่องเชื่อมนี้ มีอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้งานเกินอัตราตามที่กำหนดของเครื่องเช่นไฟเกิน (Over-Voltage) กระแสเชื่อมเกิน (Over Current)และ เครื่องร้อน (Over Heat) ตัวอุปกรณ์ป้องกันจะทำงานโดยอัตโนมัติทันที
  • ตัวเครื่องเชื่อมนี้ มีตัวฟรีควินซี่  สำหรับการเชื่อมแบบ ทิก
  • สามารถใช้เชื่อมกับชิ้นงาน อลูมีเนียม, อลูมีเนียมอัลลอย, ทองแดง,สเตนเลส, เหล็ก, และไททาเนียม

            อุปกรณ์มาติดเครื่อง

  – ด้ามทิกพร้อมสาย WP 26-25-2

  – คีมจับสายดินพร้อมสายเชื่อม 20 SQ.MM 2.40 เมตร

  -คีมจับลวดเชื่อม 20 SQ.MM 2.40 เมตร

  – เกจ์อาร์กอน