ลวดเชื่อมสแตนเลสฟลักซ์คอร์ไวร์ (MIG) Mach Welding E71T-GS ขนาด 1.2 มม. ม้วนละ 15 กก.