ลวดเชื่อมทังสเตน (TIG) HALO WL15 สีทอง 4.8X175 มม. 1 แพ็ค 5 เส้น

Description

ลวดเชื่อมทังสเตน HALO (หัวทอง) – เหมาะสำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียม สำหรับการเชื่อมระบบอาร์กอน ประกอบด้วยทังสเตนบริสุทธิ์ ไม่ควรลับปลายเส้นให้แหลม สำหรับการเชื่อมอลูมิเนียม