สายส่งออกซิเจน NCR Oxygen Hose

  รหัส วงใน วงนอก WP BP ยาว : ม้วน หนัก : ม้วน นิ้ว มม. มม. BAR PSI BAR PSI เมตร กิโลกรัม ASN 014 1/4 6.3 13.3 20 300 60 900 100 18 ASN 015 5/16 8.0 15.0 20 300 60 900 100 23 ASN 016 3/8 9.0 16.0 20 300 60 900 100 26  

สายส่งน้ำผ้าใบพีวีซี TAKARA PVC Lay Flat Hose

รหัส วงใน WP BP ยาว : ม้วน หนัก : ม้วน นิ้ว มม. BAR PSI BAR PSI เมตร กิโลกรัม CFUT 01 1.1/2 38.0 4 60 12 180 100 19 CFUT 02 2 52.0 4 60 12 180 100 22 CFUT 04 3 77.0 4 60 12 180 100 36 CFUT 05 4 103.0 4 60 12 …

สายส่งน้ำผ้าใบพีวีซี Leon PVC Lay Flat Hose

รหัส วงใน WP BP ยาว : ม้วน หนัก : ม้วน นิ้ว มม. BAR PSI BAR PSI เมตร กิโลกรัม CFUL 01 1.1/2 38.0 3 45 9 135 100 17 CFUL 02 2 52.0 3 45 9 135 100 20 CFUL 03 3 77.0 3 45 9 135 100 32 CFUL 04 4 102.0 3 45 9 …

สายลมโพลียูรีเทน แบบม้วนเต็ม TAKARA Polyurethane Tube 100 M

รหัส วงใน วงนอก WP BP ยาว : ม้วน สี นิ้ว มม. มม. BAR PSI BAR PSI เมตร สินค้า CPOT 01 5/64 2.0 2.0 12 180 30 450 100 ส้ม CPOT 02 5/32 4.0 6.0 12 180 30 450 100 ส้ม CPOT 03 3/46 5.0 8.0 12 180 30 450 100 ส้ม CPOT 04 1/4 6.5 …

สายลมยาง Bridgestone Compressed Air Hose

รหัส วงใน วงนอก WP BP ยาว : ม้วน หนัก : ม้วน นิ้ว มม. มม. BAR PSI BAR PSI เมตร กิโลกรัม AAB 001 1/4 6.6 14.8 15 225 60 900 100 18 AAB 002 5/16 739 16.1 15 225 60 900 100 24 AAB 003 3/8 9.5 17.7 15 225 60 900 100 27 AAB 004 …

สายลมพีวีซี TAKARA PVC Hydro Are Plus

รหัส วงใน วงนอก WP BP ยาว : ม้วน หนัก : ม้วน นิ้ว มม. มม. BAR PSI BAR PSI เมตร กิโลกรัม CABT 08 1/4 6.3 12.0 20 300 60 900 100 9 CABT 09 5/16 8.0 14.0 20 300 60 900 100 13 CABT 10 3/8 9.5 16.0 20 300 60 900 100 16 CABT 11 …