กระบอกอบลวดเชื่อม 5 กก. KOVET รุ่น H-5

รายละเอียดสินค้า • ทำจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ฐานแน่นหนา วางตั้งได้ศูนย์ • สามารถอบลวดเชื่อมได้ถึงครั้งละ 5 กก .(รุ่น H5)และ 10 กก.(รุ่น S10,D10) • ใช้งานง่าย สะดวกต่อการบรรจุ และนำลวดเชื่อมออกหลังจากอบเสร็จเรียบร้อย • มีประสิทธิภาพ ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้อบลวดเชื่อม • ฝาเปิด/ปิด ง่าย สะดวกในการใส่ลวดเชื่อม • น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปบริเวณใช้งานเชื่อม • เป็นกระบอกอบลวดเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ต้องใช้อบลวด ให้ได้รับความร้อนทั่วถึง โดยความร้อนแผ่มาจากข้างใต้ของกระบอกลวดเชื่อม

กระบอกอบลวดเชื่อม 10 กก. รุ่น S-10 KOVET

รายละเอียดสินค้า • ทำจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ฐานแน่นหนา วางตั้งได้ศูนย์• สามารถอบลวดเชื่อมได้ถึงครั้งละ 10 กก .(รุ่น S10) และ 5 กก.(รุ่น H5,D5H)• ใช้งานง่าย สะดวกต่อการบรรจุ และนำลวดเชื่อมออกหลังจากอบเสร็จเรียบร้อย• มีประสิทธิภาพ ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้อบลวดเชื่อม• ฝาเปิด/ปิด ง่าย สะดวกในการใส่ลวดเชื่อม• น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปบริเวณใช้งานเชื่อม• เป็นกระบอกอบลวดเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ต้องใช้อบลวด ให้ได้รับความร้อนทั่วถึง โดยความร้อนแผ่มาจากข้างใต้ของกระบอกลวดเชื่อม

กระบอกอบลวดเชื่อม 10 กก. รุ่นมีปรับอุนหภูมิ KOVET D-10

รายละเอียดสินค้า • ทำจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ฐานแน่นหนา วางตั้งได้ศูนย์ • สามารถอบลวดเชื่อมได้ถึงครั้งละ 10 กก .(รุ่น D10) และ 5 กก.(รุ่น H5,D5H) • ใช้งานง่าย สะดวกต่อการบรรจุ และนำลวดเชื่อมออกหลังจากอบเสร็จเรียบร้อย • มีประสิทธิภาพ ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้อบลวดเชื่อม • ฝาเปิด/ปิด ง่าย สะดวกในการใส่ลวดเชื่อม • น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปบริเวณใช้งานเชื่อม • เป็นกระบอกอบลวดเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ต้องใช้อบลวด ให้ได้รับความร้อนทั่วถึง โดยความร้อนแผ่มาจากข้างใต้ของกระบอกลวดเชื่อม

กระบอกอบลวดเชื่อมรุ่น 10 กก. รุ่นมีปรับอุนหภูมิ D10H

• มีปรับอุณหภูมิ พร้อมหน้าปัด • ทำจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ฐานแน่นหนา วางตั้งได้ศูนย์ • สามารถอบลวดเชื่อมได้ถึงครั้งละ 10 กก .(รุ่น D10H) • ใช้งานง่าย สะดวกต่อการบรรจุ และนำลวดเชื่อมออกหลังจากอบเสร็จเรียบร้อย • มีประสิทธิภาพ ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้อบลวดเชื่อม • ฝาเปิด/ปิด ง่าย สะดวกในการใส่ลวดเชื่อม • น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปบริเวณใช้งานเชื่อม • เป็นกระบอกอบลวดเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิที่ต้องใช้อบลวด ให้ได้รับความร้อนทั่วถึง โดยความร้อนแผ่มาจากข้างใต้ของกระบอกลวดเชื่อม