ชุดกรองลม รุ่น AF3000-03D ขนาด 3/8″KOVET (ระบบปล่อยน้ำ AUTO)

ตัวกรอง (Air filter) เป็นชุดดักน้ำ ดักน้ำมัน สิ่งปนเปื้อนในอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่สะอาด และสามารถป้องกันความเสียที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ปั๊มลม

ชุดกรองลม (Air Filter) AF5000-10 ขนาด 1″ KOVET

ตัวกรอง (Air filter) เป็นชุดดักน้ำ ดักน้ำมัน สิ่งปนเปื้อนในอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่สะอาด และสามารถป้องกันความเสียที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ปั๊มลม