YAWATA Arc Welding Electrode L-55 4.0×400 mm

คุณสมบัติ ยาวาต้า แอล 55 L-55 ยาวาต้า แอล-55 เป็นลวดเชื่อมประเภทไฮโดรเจนต่ำ เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม เนื้อแนวเชื่อม มีคุณสมบัติทนต่อการแตกร้าวเป็นเลิศ คุณสมบัติทางกลและคุณภาพของการเอ็กซ์เรย์เป็นเยี่ยม เชื่อมในท่าเหนือหัวและท่าตั้งได้ง่ายมาก ข้อแนะนำในการใช้งาน ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้น ไปอบที่อุณหภูมิ 300~350℃ เป็น 60 นาทีก่อนใช้ การเชื่อมก้าวถอยจะช่วยป้องกันการเกิดโพรงแก๊ส ในตอนเริ่มเชื่อมได้ดี ในระหว่างการเชื่อม ควรรักษาระยะอาร์กให้สม่ำเสมอ และให้ชิดชิ้นงาน มากที่สุด เท่าที่จะเชื่อมได้ ควรจะกำจัดความชื้น สนิม และน้ำมัน ออกจากชิ้นงานให้หมดก่อนเชื่อม เพื่อป้องกัน การเกิดรอยร้าวและโพรงแก๊สในแนวเชื่อม

YAWATA Arc Welding Electrode L-55 3.2 x 350 mm

คุณสมบัติ ยาวาต้า แอล 55 L-55 ยาวาต้า แอล-55 เป็นลวดเชื่อมประเภทไฮโดรเจนต่ำ เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม เนื้อแนวเชื่อม มีคุณสมบัติทนต่อการแตกร้าวเป็นเลิศ คุณสมบัติทางกลและคุณภาพของการเอ็กซ์เรย์เป็นเยี่ยม เชื่อมในท่าเหนือหัวและท่าตั้งได้ง่ายมาก ข้อแนะนำในการใช้งาน ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้น ไปอบที่อุณหภูมิ 300~350℃ เป็น 60 นาทีก่อนใช้ การเชื่อมก้าวถอยจะช่วยป้องกันการเกิดโพรงแก๊ส ในตอนเริ่มเชื่อมได้ดี ในระหว่างการเชื่อม ควรรักษาระยะอาร์กให้สม่ำเสมอ และให้ชิดชิ้นงาน มากที่สุด เท่าที่จะเชื่อมได้ ควรจะกำจัดความชื้น สนิม และน้ำมัน ออกจากชิ้นงานให้หมดก่อนเชื่อม เพื่อป้องกัน การเกิดรอยร้าวและโพรงแก๊สในแนวเชื่อม

YAWATA Arc Welding Electrode FT-51 4.0×400 mm

การใช้งาน ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 (AWS. E6013) เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดกระเด็นน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบาง ๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมาก ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเหนียว ข้อบ่งใช้ ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิทถ้าฟลักซ์ที่หุ้มมีความชื้นมาก การอาร์กและการไหลตัวของสแล็กไม่สมํ่าเสมอ เกิดรอยแหว่งขอบแนวหรือโพรงแก๊สในแนวเชื่อม ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้นไปอบที่อุณหภูมิ70~120℃ เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้การเชื่อมในท่าเชื่อมเอียงหรือท่าเชื่อมลง ควรจับลวดเชื่อมทำมุมกับชิ้นงานและแนวที่จะเชื่อมเป็นมุมประมาณ 40-80°

YAWATA Arc Welding Electrode FT-51 3.2 x 350 mm

การใช้งาน ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 (AWS. E6013) เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดกระเด็นน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบาง ๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมาก ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเหนียว ข้อบ่งใช้ ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ถ้าฟลักซ์ที่หุ้มมีความชื้นมาก การอาร์กและการไหลตัวของสแล็กไม่สมํ่าเสมอ เกิดรอยแหว่งขอบแนวหรือโพรงแก๊สในแนวเชื่อม ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้นไปอบที่อุณหภูมิ70~120℃ เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้ การเชื่อมในท่าเชื่อมเอียงหรือท่าเชื่อมลง ควรจับลวดเชื่อมทำมุมกับชิ้นงานและแนวที่จะเชื่อมเป็นมุมประมาณ 40-80°

YAWATA Arc Welding Electrode FT-51 2.6 x 350 mm

การใช้งาน ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 (AWS. E6013) เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดกระเด็นน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบาง ๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมาก ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กเหนียว ข้อบ่งใช้ ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ถ้าฟลักซ์ที่หุ้มมีความชื้นมาก การอาร์กและการไหลตัวของสแล็กไม่สมํ่าเสมอ เกิดรอยแหว่งขอบแนวหรือโพรงแก๊สในแนวเชื่อม ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้นไปอบที่อุณหภูมิ70~120℃ เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้ การเชื่อมในท่าเชื่อมเอียงหรือท่าเชื่อมลง ควรจับลวดเชื่อมทำมุมกับชิ้นงานและแนวที่จะเชื่อมเป็นมุมประมาณ 40-80°

KOBE STEEL WELDING ELECTRODE RB-52 4.0×400 mm

การใช้งาน: สำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและเหล็กแผ่นบางๆ ในงานสร้างเรือ, รถไฟ และยานยนต์ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน: ลวดเชื่อม RB-26 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งสามารถเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลงได้ ถึงแม้จะใช้ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตถึง 5.0 มิลลิเมตร ลวดเชื่อม RB-26 ให้การอาร์คที่นิ่งเรียบมีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อย ทำให้ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างเบาๆ ซึ่งเน้นการเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลง นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นและงานโครงสร้างบางๆ เนื่องจากการซึมลึกที่ไม่สูงมากนัก ข้อควรจำในการใช้งาน: 1) ในการเชื่อมท่าตั้ง-ลากลง ควรให้ปลายลวดเชื่อมแตะกับแผ่นชิ้นงาน ดังแสดงในภาพด้านล่าง2) ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนำ (ดังแสดงในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม) เนื่องจากไม่เพียงแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟเชื่อมมาก เกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของแสล็กไม่ดีพอ3) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100ºC เป็นเวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม

KOBE STEEL WELDING ELECTRODE RB-52 3.2×350 mm

การใช้งาน: สำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและเหล็กแผ่นบางๆ ในงานสร้างเรือ, รถไฟ และยานยนต์ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน: ลวดเชื่อม RB-26 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งสามารถเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลงได้ ถึงแม้จะใช้ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตถึง 5.0 มิลลิเมตร ลวดเชื่อม RB-26 ให้การอาร์คที่นิ่งเรียบมีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อย ทำให้ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างเบาๆ ซึ่งเน้นการเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลง นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นและงานโครงสร้างบางๆ เนื่องจากการซึมลึกที่ไม่สูงมากนัก ข้อควรจำในการใช้งาน: 1) ในการเชื่อมท่าตั้ง-ลากลง ควรให้ปลายลวดเชื่อมแตะกับแผ่นชิ้นงาน ดังแสดงในภาพด้านล่าง2) ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนำ (ดังแสดงในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม) เนื่องจากไม่เพียงแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟเชื่อมมาก เกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของแสล็กไม่ดีพอ3) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100ºC เป็นเวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม

KOBE STEEL WELDING ELECTRODE RB-52 2.6×350 mm

การใช้งาน: สำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและเหล็กแผ่นบางๆ ในงานสร้างเรือ, รถไฟ และยานยนต์ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน: ลวดเชื่อม RB-26 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งสามารถเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลงได้ ถึงแม้จะใช้ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตถึง 5.0 มิลลิเมตร ลวดเชื่อม RB-26 ให้การอาร์คที่นิ่งเรียบมีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อย ทำให้ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างเบาๆ ซึ่งเน้นการเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลง นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นและงานโครงสร้างบางๆ เนื่องจากการซึมลึกที่ไม่สูงมากนัก ข้อควรจำในการใช้งาน: 1) ในการเชื่อมท่าตั้ง-ลากลง ควรให้ปลายลวดเชื่อมแตะกับแผ่นชิ้นงาน ดังแสดงในภาพด้านล่าง2) ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนำ (ดังแสดงในตารางข้างล่างหรือติดอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม) เนื่องจากไม่เพียงแต่จะทำให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดสะเก็ดไฟเชื่อมมาก เกิดรอยกัดขอบ และการปกคลุมของแสล็กไม่ดีพอ3) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100ºC เป็นเวลา 30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้นมากเกินไปจะทำให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม

KOBE STEEL WELDING ELECTRODE LB-52 4.0×400 mm

การใช้งาน: เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในงานสร้างเรือ, สะพาน, อาคาร และภาชนะความดัน คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน: ลวดเชื่อม LB-52 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในทุกท่าเชื่อม LB-52 ให้รอยเชื่อมที่ต้านทานการแตกร้าว มีคุณสมบัติทางกล และสามารถผ่านการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ได้ดีเยี่ยม นอกจากนั้น LB-52 ยังให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ เคาะแสล็กได้ง่าย และเกล็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม ข้อควรจำในการใช้งาน: 1) ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 30-350ºC เป็นเวลา 30-60 นาที2) ควรใช้เทคนิคแบ็คสเตป (Backstep Technique) ในการเริ่มต้นอาร์ค หรืออาจเริ่มต้นอาร์คบนชิ้นเหล็กเล็กๆ ก่อนเริ่มต้นเชื่อมแล้วเคลื่อนเปลอาร์คเช้ามาหาบริเวณที่จะเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศที่จุดเริ่มต้นรอยเชื่อม3) รักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเปลวอาร์คดับ และป้องกันการเกิดฟองอากาศ

KOBE STEEL WELDING ELECTRODE LB-52 3.2×350 mm

การใช้งาน: เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในงานสร้างเรือ, สะพาน, อาคาร และภาชนะความดัน คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน: ลวดเชื่อม LB-52 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในทุกท่าเชื่อม LB-52 ให้รอยเชื่อมที่ต้านทานการแตกร้าว มีคุณสมบัติทางกล และสามารถผ่านการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ได้ดีเยี่ยม นอกจากนั้น LB-52 ยังให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ เคาะแสล็กได้ง่าย และเกล็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม ข้อควรจำในการใช้งาน: 1) ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 30-350ºC เป็นเวลา 30-60 นาที2) ควรใช้เทคนิคแบ็คสเตป (Backstep Technique) ในการเริ่มต้นอาร์ค หรืออาจเริ่มต้นอาร์คบนชิ้นเหล็กเล็กๆ ก่อนเริ่มต้นเชื่อมแล้วเคลื่อนเปลอาร์คเช้ามาหาบริเวณที่จะเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศที่จุดเริ่มต้นรอยเชื่อม3) รักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเปลวอาร์คดับ และป้องกันการเกิดฟองอากาศ