จานผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน HALO เบอร์ 180

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับงานเจียรรอยเชื่อม ขัดแต่งผิว ลบคม ลบรอยหยาบ เหมาะสำหรับงานสเตนเลส สามารถใช้ทดแทนใบเจียรสำหรับรอยเชื่อมที่ไม่ใหญ่มาก ให้พื้นผิวเรียบ สวยงาม กัดกินได้ไว ประหยัดเวลาทำงาน เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน ยึดติดด้วยกาวชนิดพิเศษ ทำให้ปลอดภัย ไม่แตกร่อน มีความคมสูง กัดกินชิ้นงานเร็ว ผ้าทรายหน้ากว้าง สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่ คุ้มค่า ใช้งานได้เต็มแผ่น ทนต่อความร้อนและแรงขัดได้เป็นอย่างดี เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน แผ่นรองผลิตจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทาน ยึดติดแน่นด้วยเทคโนโลยีกาวชนิดพิเศษ ปลอดภัย ไม่หลุดล่อน อายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้ และวัสดุของชิ้นงาน

จานผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน HALO เบอร์ 120

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับงานเจียรรอยเชื่อม ขัดแต่งผิว ลบคม ลบรอยหยาบ เหมาะสำหรับงานสเตนเลส สามารถใช้ทดแทนใบเจียรสำหรับรอยเชื่อมที่ไม่ใหญ่มาก ให้พื้นผิวเรียบ สวยงาม กัดกินได้ไว ประหยัดเวลาทำงาน เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน ยึดติดด้วยกาวชนิดพิเศษ ทำให้ปลอดภัย ไม่แตกร่อน มีความคมสูง กัดกินชิ้นงานเร็ว ผ้าทรายหน้ากว้าง สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่ คุ้มค่า ใช้งานได้เต็มแผ่น ทนต่อความร้อนและแรงขัดได้เป็นอย่างดี เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน แผ่นรองผลิตจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทาน ยึดติดแน่นด้วยเทคโนโลยีกาวชนิดพิเศษ ปลอดภัย ไม่หลุดล่อน อายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้ และวัสดุของชิ้นงาน

จานผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน HALO เบอร์ 100

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับงานเจียรรอยเชื่อม ขัดแต่งผิว ลบคม ลบรอยหยาบ เหมาะสำหรับงานสเตนเลส สามารถใช้ทดแทนใบเจียรสำหรับรอยเชื่อมที่ไม่ใหญ่มาก ให้พื้นผิวเรียบ สวยงาม กัดกินได้ไว ประหยัดเวลาทำงาน เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน ยึดติดด้วยกาวชนิดพิเศษ ทำให้ปลอดภัย ไม่แตกร่อน มีความคมสูง กัดกินชิ้นงานเร็ว ผ้าทรายหน้ากว้าง สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่ คุ้มค่า ใช้งานได้เต็มแผ่น ทนต่อความร้อนและแรงขัดได้เป็นอย่างดี เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน แผ่นรองผลิตจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทาน ยึดติดแน่นด้วยเทคโนโลยีกาวชนิดพิเศษ ปลอดภัย ไม่หลุดล่อน อายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้ และวัสดุของชิ้นงาน

จานผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน HALO เบอร์ 80

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับงานเจียรรอยเชื่อม ขัดแต่งผิว ลบคม ลบรอยหยาบ เหมาะสำหรับงานสเตนเลส สามารถใช้ทดแทนใบเจียรสำหรับรอยเชื่อมที่ไม่ใหญ่มาก ให้พื้นผิวเรียบ สวยงาม กัดกินได้ไว ประหยัดเวลาทำงาน เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน ยึดติดด้วยกาวชนิดพิเศษ ทำให้ปลอดภัย ไม่แตกร่อน มีความคมสูง กัดกินชิ้นงานเร็ว ผ้าทรายหน้ากว้าง สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่ คุ้มค่า ใช้งานได้เต็มแผ่น ทนต่อความร้อนและแรงขัดได้เป็นอย่างดี เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน แผ่นรองผลิตจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทาน ยึดติดแน่นด้วยเทคโนโลยีกาวชนิดพิเศษ ปลอดภัย ไม่หลุดล่อน อายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้ และวัสดุของชิ้นงาน

จานผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน HALO เบอร์ 60

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับงานเจียรรอยเชื่อม ขัดแต่งผิว ลบคม ลบรอยหยาบ เหมาะสำหรับงานสเตนเลส สามารถใช้ทดแทนใบเจียรสำหรับรอยเชื่อมที่ไม่ใหญ่มาก ให้พื้นผิวเรียบ สวยงาม กัดกินได้ไว ประหยัดเวลาทำงาน เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน ยึดติดด้วยกาวชนิดพิเศษ ทำให้ปลอดภัย ไม่แตกร่อน มีความคมสูง กัดกินชิ้นงานเร็ว ผ้าทรายหน้ากว้าง สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่ คุ้มค่า ใช้งานได้เต็มแผ่น ทนต่อความร้อนและแรงขัดได้เป็นอย่างดี เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน แผ่นรองผลิตจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทาน ยึดติดแน่นด้วยเทคโนโลยีกาวชนิดพิเศษ ปลอดภัย ไม่หลุดล่อน อายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้ และวัสดุของชิ้นงาน

จานผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน HALO เบอร์ 40

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับงานเจียรรอยเชื่อม ขัดแต่งผิว ลบคม ลบรอยหยาบ เหมาะสำหรับงานสเตนเลส สามารถใช้ทดแทนใบเจียรสำหรับรอยเชื่อมที่ไม่ใหญ่มาก ให้พื้นผิวเรียบ สวยงาม กัดกินได้ไว ประหยัดเวลาทำงาน เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน ยึดติดด้วยกาวชนิดพิเศษ ทำให้ปลอดภัย ไม่แตกร่อน มีความคมสูง กัดกินชิ้นงานเร็ว ผ้าทรายหน้ากว้าง สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่ คุ้มค่า ใช้งานได้เต็มแผ่น ทนต่อความร้อนและแรงขัดได้เป็นอย่างดี เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน แผ่นรองผลิตจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทาน ยึดติดแน่นด้วยเทคโนโลยีกาวชนิดพิเศษ ปลอดภัย ไม่หลุดล่อน อายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้ และวัสดุของชิ้นงาน

จานผ้าทรายเรียงซ้อน HALO หลังแข็ง เบอร์ 320

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับงานเจียรรอยเชื่อม ขัดแต่งผิว ลบคม ลบรอยหยาบ เหมาะสำหรับงานสเตนเลส สามารถใช้ทดแทนใบเจียรสำหรับรอยเชื่อมที่ไม่ใหญ่มาก ให้พื้นผิวเรียบ สวยงาม กัดกินได้ไว ประหยัดเวลาทำงาน เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน ยึดติดด้วยกาวชนิดพิเศษ ทำให้ปลอดภัย ไม่แตกร่อน มีความคมสูง กัดกินชิ้นงานเร็ว ผ้าทรายหน้ากว้าง สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่ คุ้มค่า ใช้งานได้เต็มแผ่น ทนต่อความร้อนและแรงขัดได้เป็นอย่างดี เจียรงานได้ต่อเนื่อง ไม่สั่นสะท้าน แผ่นรองผลิตจากไฟเบอร์กลาส แข็งแรงทนทาน ยึดติดแน่นด้วยเทคโนโลยีกาวชนิดพิเศษ ปลอดภัย ไม่หลุดล่อน อายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้ และวัสดุของชิ้นงาน