ชุดเชื่อมสนาม AC ขนาด 6Q

เป็นชุดที่ประกอบขึ้นมาให้พร้อมใช้งาน เป็นชุดสนามที่มาพร้อมกับรถเข็น ทำให้สามารถ เคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมหรือตัดได้ง่ายยิ่งขึ้น