ล้อยางมีลูกปืน แป้นตาย ขนาดล้อ 4 นิ้ว Leon Caster

รายละเอียดสินค้า ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง) มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ล้อยางมีลูกปืน แป้นตาย ขนาดล้อ 3 นิ้ว Leon Caster

รายละเอียดสินค้า ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง) มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ล้อโพลียูรีเทนแบบมีลูกปืน แป้นหมุนมีเบรค ขนาดล้อ 5 นิ้ว Leon Caster

รายละเอียดสินค้า ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง) มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ล้อโพลียูรีเทนแบบมีลูกปืน แป้นหมุนมีเบรค ขนาดล้อ 3 นิ้ว Leon Caster

รายละเอียดสินค้า ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง) มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ล้อโพลียูรีเทนแบบมีลูกปืน แป้นหมุนมีเบรค ขนาดล้อ 4 นิ้ว Leon Caster

รายละเอียดสินค้า ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง) มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ล้อโพลียูรีเทนแบบมีลูกปืน แป้นหมุน ขนาดล้อ 6 นิ้ว Leon Caster

รายละเอียดสินค้า ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง) มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ล้อโพลียูรีเทนแบบมีลูกปืน แป้นหมุน ขนาดล้อ 5 นิ้ว Leon Caster

รายละเอียดสินค้า ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง) มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ล้อโพลียูรีเทนแบบมีลูกปืน แป้นหมุน ขนาดล้อ 4 นิ้ว Leon Caster

รายละเอียดสินค้า ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง) มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส

ล้อโพลียูรีเทนแบบมีลูกปืน แป้นตาย ขนาดล้อ 3 นิ้ว Leon Caster

1. ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม้ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ2. สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือนํ้ามัน ที่อาจทําให้อายุใช้งานลดลง)3. มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วย ลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60% ทําให้แกนล้อ กับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย4. เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น5. เหล็กที่นํามาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย6. สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส