เครื่องตัดพลาสม่า (Plasma) หรือเครื่องตัด CUT

เป็นตู้เชื่อมที่ต้องต่อกับปั๊มลม ใช้ลมช่วยในการตัด เครื่องตัดพลาสม่าสามารถตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะได้ทุกชนิด แต่ความหนาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความแข็งและเหนียวของโลหะ ซึ่งงานเหล็กจะตัดได้ความหนามากที่สุดรองลงมาคือสแตนเลส และอลูมิเนียม ตามลำดับ ข้อดี : ข้อดีของเครื่องตัดพลาสม่า (Plasma) คือ ตัดโลหะได้ทุกชนิด มีความสวยงามของแนวตัดสูญเสียเนื้อชิ้นงานน้อย ตัดงานบางได้ดี เนื่องจากความร้อนสะสมที่ชิ้นงานน้อย ทำให้ชิ้นงานไม่เกิดการบิดงอ หรือเสียรูปและมีความปลอดภัยสูง ข้อเสีย : เครื่องตัดพลาสม่า (Plasma) มีราคาค่อนข้างสูง ,คุณภาพงานต้องขึ้นกับความชำนาญของผู้ใช้ ,อะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องตัดพลาสม่าต้องเปลี่ยนบ่อย ดังนั้น เครื่องตัดพลาสม่าเหมาะกับการตัดโลหะ ทั้งอลูมิเนียม คาร์บอน สเตนเลส ทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์นิกเกิลอัลลอย เซอร์โครเมียม เป็นต้น ทั้งนี้ก๊าซ (หรือลม ) ตัวกลางที่นํามาเป็นส่วนของก๊าซพลาสม่าก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้องานที่นํามาใช้ อย่างไรก็ตามคุณภาพของชิ้นงานที่ตัดก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญของผู้ใช้เป็นส่วนสําคัญด้วย

เครื่องเชื่อม CO2 หรือที่ช่างเรียกกันว่าตู้เชื่อม MIG

เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วิธีการป้อนเนื้อลวดลงที่ชิ้นงานโดยอัตโนมัติจากเครื่องเลย ซึ่งเครื่องเชื่อม CO2 ชนิดนี้อาจจะใช้แก๊สผสมด้วยคาร์บอนก็ได้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ต้องการเชื่อม ข้อแตกต่างจากการเชื่อมอาร์กอน คือ เครื่องเชื่อม CO2 จะใช้ก๊าซ CO2 และไม่ต้องใช้คนป้อนลวดเหมือนเชื่อมอาร์กอน เชื่อมได้ทั้งเหล็ก สแตนเลสและอะลูมิเนียม แล้วแต่ลวดที่ป้อนจะเชื่อมชิ้นงาน ส่วนจะเชื่อมอะลูมิเนียม ก็ต้องมีการเปลี่ยนท่อนำลวด (Liner) ข้อดี : ข้อดีของการใช้เครื่องเชื่อม CO2 หรือตู้เชื่อม MIG คือ เชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง เหล็กเหนียว เครื่องเชื่อม CO2 สามารถเชื่อมแบบป้อนลวดเติมแบบอัตโนมัติ การเชื่อม CO2 สามารถเดินแนวเชื่อมได้อย่างต่อเนื่องและเร็วกว่าการเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ธูปเชื่อมที่ต้องเปลี่ยนธูปเชื่อมบ่อยๆ ข้อเสีย : ข้อเสียของการใช้เครื่องเชื่อม CO2 หรือตู้เชื่อม MIG คือ ราคาค่อนข้างสูง ต้องใช้ความชำนาญในการเชื่อม การตั้งค่าค่อนข้างซับซ้อน ต้องมีแหล่งจ่ายไฟและใช้แก๊ส ไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ ใช้กระแสไฟสูง ดังนั้น เครื่องเชื่อม CO2 หรือตู้เชื่อม MIG ชนิดนี้เหมาะสำหรับงานเชื่อมตามโรงงานอุตสาหกรรม …

ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ARC/MMA)

เป็นตู้เชื่อมที่เชื่อมเหล็กด้วยธูปเชื่อม ลักษณะตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์จะมีราคาถูก สามารถเชื่อมได้ทั้งงานเหล็ก, สแตนเลส ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์บางรุ่นอาจเชื่อมอลูมิเนียมได้ ถ้าเป็นเครื่องที่มีกระแสเชื่อมสูงประมาณ 200 แอมป์ขึ้นไป การเชื่อมไฟฟ้าควรเลือกใช้ลวดเชื่อม และปรับกระแสเชื่อมให้เหมาะสมกับงานเชื่อมแต่ละชนิด ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมากกว่าตู้เชื่อมระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ที่มีน้ำหนักมาก และเคลื่อนย้ายลำบาก ข้อดี : ข้อดีของใช้ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (ARC/MMA) คือ เชื่อมได้เร็ว เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ง่าย พกพาสะดวก ราคาประหยัด ไม่ต้องใช้แก๊ส ข้อเสีย : ข้อเสียของการใช้ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (ARC/MMA) คือ ความร้อนและสะเก็ดไฟหรือประกายไฟที่เกิดจากการอาร์ก ควันมาก ต้องมีแหล่งจ่ายไฟ ไม่เหมาะกับการเชื่อมชิ้นงานบางๆ ดังนั้น ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (ARC/MMA) เหมาะสำหรับช่างมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการเชื่อมงานเหล็ก, สแตนเลส จนถึงช่างที่มีประสบการณ์ในการเชื่อม

ตู้เชื่อมอาร์กอน หรือตู้เชื่อม TIG

มีทั้งแบบเชื่อมอาร์กอนเพียงระบบเดียว และแบบเชื่อมอาร์กอนกับเชื่อมระบบอื่น ได้แก่ ตู้เชื่อม 2 ระบบ คือเชื่อมอาร์กอน และเชื่อมธูปหรือทั่วไปเรียกกันว่าเชื่อมเหล็ก กับตู้เชื่อม 3 ระบบ คือ เชื่อมอาร์กอน เชื่อมธูป และเชื่อมอลูมิเนียมหรือระบบ AC ที่เราเรียกกันทั่วๆ ไปว่า ตู้เชื่อมระบบ AC/DC ข้อดี : ข้อดีของใช้ตู้เชื่อมอาร์กอน หรือตู้เชื่อม TIG คือ แนวเชื่อมสวยงาม ชิ้นงานเนียบมีคุณภาพ สะอาด ควันน้อย ไม่มีประกายไฟ ไม่ต้องใช้ลวดเติม สามารถเชื่อมชิ้นงานบางๆได้ ทั้งสแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เครื่องเชื่อม TIG บางรุ่นสามารถทำการเชื่อมโลหะด้วยธูปเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ข้อเสีย : ข้อเสียของการใช้ตู้เชื่อมอาร์กอน หรือตู้เชื่อม TIG คือ เชื่อมได้ช้า ราคาค่อนข้างแพง ต้องใช้ความชำนาญในการเชื่อม การตั้งค่าค่อนข้างซับซ้อน ต้องมีแหล่งจ่ายไฟ ต้องใช้แก๊ส เป็นต้น ดังนั้น ตู้เชื่อมอาร์กอน …

มารู้จักกับอุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure) กันเถอะ

มารู้จักกับอุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure) กันเถอะ ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่า อุปกรณ์วัดแรงดัน (Pressure) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและควบคุมแรงดัน โดยอุปกรณ์สามารถที่จะระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่างๆได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นและการสั่งซื้อ โดยปกติเราจะต้องเลือกด้วยว่าต้องการใช้งานแบบใด ดังนี้ เพลชเชอร์เกจ (pressure gauge ) หรือเกจวัดแรงดัน นิยมใช้สำหรับวัดค่าความดันทั่วๆไป อ่านค่าความดันได้ที่หน้าปัด ส่วนใหญ่เป็นแบบอนาล๊อคหรือแบบเข็ม แบ่งเป็น pressure gauge, vacuumgauge, compound gauge เพรชเชอร์สวิตซ์ (pressureswitch) หรือสวิตซ์ความดัน และเพลชเชอร์ทรานมิสเตอร์ (pressure transmitter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงดันและสามารถแปลงค่าความดันเป็นสัญญาณทางไฟฟ้ามาตรฐานได้ นิยมใช้ในระบบที่ต้องมีการควบคุมความดัน มักมีการทำงานแบบดิจิตอล ON-OFF ในการเลือกใช้งานอุปกรณ์วัดนั้นลูกค้าควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่น วัดลมและวัดน้ำควรเลือกแบบย่านวัดต่ำแต่มีความละเอียดสูง วัดน้ำมันควรเลือกแบบช่วงวัดสูง วัดสารที่กัดกร่อนควรเลือกแบบตัวเรือนสแตนเลสที่ทนการกัดกร่อนได้ดี หรือใช้วัดสารไม่กัดกร่อนก็สามารถเลือกตัวเรือนเหล็กแบบปกติ เป็นต้น

เจลล้างมือต้องมี แอลกอฮอล์เกิน 70% ถึง ฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้

ไวรัส COVID-19 อึดกว่าที่คิดดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่า แม้ว่าไวรัส COVID-19 จะเป็นไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม ซึ่งตามทฤษฎีจัดว่าอ่อนแอ แต่กลับพบว่ามันมีความสามารถที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานและไม่ตายง่ายๆ โดยผลการศึกษาพบว่าในอากาศ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50% เชื้อมีอายุได้ถึง 6 วัน อยู่บนพลาสติกได้ 9 วัน และอยู่ในเสื้อกาวน์ได้นานถึง 2 วันเลยทีเดียว  เจลล้างมือ ตัวช่วยสำคัญช่วยป้องกันเชื้อ COVID-19การล้างมือให้อย่างสม่ำเสมอช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ สำหรับใครที่ไม่สะดวกหาห้องน้ำเพื่อล้างมือได้บ่อยๆ อาจใช้เป็นเจลล้างมือแอลกอฮอล์แทน ซึ่งเจลล้างมือก็มีหลากหลายสูตรด้วยกัน แต่ที่อยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่นิยมใส่แอลกอฮอล์ซึ่งช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆ แถมคุณสมบัติของมันที่ระเหยและแห้งไว ไม่เหนอะหนะ ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็อาจเลือกชนิดและความเข้มข้นของแอลกอฮอล์แตกต่างกันออกไป แต่แอลกอฮอล์ต้องเข้มข้นขนาดไหนถึงฆ่าไวรัส COVID-19 ได้? ฆ่า COVID-19 ต้องมีแอลกอฮอล์เข้มข้นเกิน 70%ดร.นพ.พลวัฒน์ บอกว่า จากการทดลองในต่างประเทศพบว่าต้องใช้แอลกอฮอล์ (Alcohol) เข้มข้นเกิน 70% จึงจะสามารถฆ่าเชื้อให้ตายได้ ในขณะที่ ในขณะที่เอทานอล (Ethanol) ต้องมีความเข้มข้น 70-95% เชื้อถึงจะตาย …

ล้อขัดใยสังเคราะห์ แฮร์ไลน์

PTX Polishing Abrasive Wheel ล้อขัดใยสังเคราะห์ แฮร์ไลนื์ สีแดง #80 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลูกขัดใยสังเคราะห์สีแดง Size : 100mm.x120mm. สำหรับงานขัดเงา ขัดลบรอยขีดข่วน ไม่กินผิวชิ้นงานโลหะ ขัดลบครีบบาง ๆ และขัดเพื่อปรับผิวชิ้นงานอายุการใช้งานยาวนานกว่าล้อขัดใยสังเคราะห์ผสม

ลูกขัด ผ้าดิบ สำหรับขัดเงา reated White Cotton Buff

      ล้อขัดสำหรับงานขัด โดยเฉพาะงานขัดเงาสแตนเลส ของเรา มีหลายชนิด หลายประเภท มีทั้ง ลูกขัดผ้ายีนส์ ลูกขัดผ้าดิบ ลูกขัดผ้าปอ ลูกขัดผ้าสักหลาด ลูกขัดผ้าสี ลูกผ้าขัดเงา ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% , ผ้าฝ้ายผสม โพลีเอสเตอร์, ผ้าปอและวัสดุใยสังเคราะห์ การตัดผ้าหรือปอที่มุม 45 องศา เรียกว่า Bias cut และ การขึ้นรูปเป็นจีบป้องกันการหลุดรุ่ยได้ดีกว่า, มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า, ระบายความร้อนได้ดีกว่า, ป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนของผ้าได้ดีกว่า, จับยาขัดได้ดีกว่า และให้ผิวงานที่สม่ำเสมอกว่า ล้อขัดชนิดทั่วไป