3M ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ

3M ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ
Commercial Liquid Hand Soap

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสำหรับทำความสะอาดมือ
สูตรถนอมผิว ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้
ระคายเคืองผิวหนัง มีส่วนผสมพิเศษช่วยให้
ผิวมืออ่อนนุ่ม